Årets sommerutstilling i Erkebispegården viser nye og eldre verk av Erlend Leirdal, Heidi Bjørgan og Anne Kampmann. I utstillingen kan du derfor oppleve treskulptur, keramikk og maleri med ulike uttrykk som representerer vår egen samtid, og som samtidig gir en gjenklang tilbake til Nidarosdomens komplekse restaureringshistorie og dens mangfoldige kunstneriske bidrag.

Da gjenreisingen av Nidarosdomen startet på 1900-tallet hadde man få kilder om katedralens opprinnelige utseende fra middelalderen. Siden kunsten og religionen har noen felles systemer for å håndtere det ukjente, fikk kunstneren en unik rolle i gjenoppbyggingen av katedralen. Noen av Norges mest betydningsfulle kunstnere som Gustav Vigeland, Arnold Haukeland, Kristoffer Leirdal og Tone Thiis Schjetne startet sine karrierer i Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) med gjenreisingen av Nidarosdomens Vestfront på 1900-tallet.

GJENKLANG kan oppleves i Lavetthuset i Erkebispegården. For å besøke utstillingen må man kjøpe inngangsbillett til Riksregaliene.

Use of cookies / Cookies policy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience and improve your use of the website. We also measure and analyze usage patterns and engagement for a better understanding of how our services are used.

Acceptance applies to all pages with x in the address. Read more about the use of cookies in our privacy statement. privacy statement

Essential cookies

Essential cookies ensure basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function optimally without these essential cookies, and they are strictly necessary to provide an online service.

Enabling cookies helps you fill out forms effectively on our website. For example, cookies help prevent the same user from submitting the same form multiple times. The information is deleted from the browse after 90 days.

The cookies assess and help us understand how visitors interact with our website. The statistics and information gathered are anonymised.

We use marketing cookies to display content and ads that are relevant and engaging for our visitors.