Tradisjonen tro inviterer vi til en mangfoldig gudstjeneste hvor vi feirer livet mangfold!

Gudstjenesten er spesielt tilrettelagt for mennesker med psykisk utviklingshemming.

Etter gudstjenesten i Nidarosdomen inviteres alle til kirkekaffe i Erkebispegården.

Visjon:

Alle mennesker, uansett funksjonsnivå, er skapt i Guds bilde, har rett til tro og behov for fellesskap, er likeverdige og har noe å bidra med i gudstjenesten.


Medvirkende

  • Trondheimskoret
  • Kor Artig
  • Trønderbrazz
  • Biskop Herborg Finnset
  • med flere


Praktisk info

Gratis parkering i skolegården ved Trondheim katedralskole

Inngangene åpner kl. 17:15.
Gudstjenesten varer ca. 1 time. Kirkekaffen avsluttes ca. kl 20:15.

Ved spørsmål: Kontakt Nidaros bispedømmekontor, tlf 73 53 91 00.