Alle er hjertelig velkommen til høymesse i Nidarosdomen. Her kan vi søke kraft og inspirasjon for oss selv, samtidig som vi bærer hele verden med oss i bønn. Et av kirkens mange kor leder sangen med både klassisk og moderne kirkemusikk. Høymessen feires ved et av kirkens hovedaltere, denne søndagen ved Korsalteret. Du kan alltid ta i mot nattverd på høymessene.

Alle er hjertelig velkommen til høymesse i Nidarosdomen. Her kan vi søke kraft og inspirasjon for oss selv, samtidig som vi bærer hele verden med oss i bønn. Et av kirkens mange kor leder sangen med både klassisk og moderne kirkemusikk. Du kan alltid ta i mot nattverd på høymessene.

Treenighetstiden er tiden mellom pinse og advent i Kirkeåret. Denne søndagen er den 24. i treenighetstiden. I treenighetstiden markerer kirken troen på den treenige Gud.

I sin preken vil Øyvind Heggland reflektere over fastetiden. Hør noen av hans tanker her.

Nattverdbordet er åpent for alle. Utdelingen skjer på to måter:

  • Framme ved alteret tar med med seg et beger på vei frem til alterringen. Her kneler man og mottar først brødet, som man spiser, og deretter vinen i begeret. Brukte beger settes på sidebord.
  • Ved døpefonten og evt. andre steder i kirken mottar man brødet, og dypper det deretter selv i vinen før man spiser det.

I Nidarosdomen er det alltid glutenfritt brød og alkoholfri vin.