Bærer du en smerte som ikke kan lindres? Har du blitt påført sår som ikkje gror? Kjenner du at noe mangler for at du skal kjenne deg hel? Nå inviterer Nidarosdomen til en helingsgudstjeneste i et moderne språk.

Helingsgudstjenester

Mennesker har i alle tider søkt til Nidarosdomen med bønn om å bli gjort helere, og om lindring fra smerte. Så også i dag, og denne søndagen..Velkommen til gudstjeneste!

Nattverd

Nattverdbordet er åpent for alle som søker Guds frelse.


Ofring

Ved utgangen kan man gi en gave til menighetens arbeid. Gaven kan også gis på Vipps nr. 85 000.


Medvirkende:

  • Sokneprest Andreas Hilmo Grandy-Teig
  • Kantor Øyvind Kåre Pettersen, orgel

Praktisk

Nordinngangen, mot Munkegata. åpner fra ca. 17:15.