Høymesse

Alle er hjertelig velkommen til høymesse i Nidarosdomen. Her kan vi søke kraft og inspirasjon for oss selv, samtidig som vi bærer hele verden med oss i bønn. Et av kirkens mange kor leder sangen med både klassisk og moderne kirkemusikk. Høymessen feires ved et av kirkens hovedaltere, denne søndagen ved Korsalteret. Du kan alltid ta i mot nattverd på høymessene.