Katolsk messe

Katolsk høymesse i Nidarosdomen med blant andre biskop Erik Varden, sokneprest Egil Mogstad og Schola Sanctae Sunnivae.