Stor kriseøvelse pågår

I perioden 6. - 12. september pågår det en større kriseøvelse i Nidarosdomen. Våre besøkende vil ikke bli involvert i øvelsen, og åpningstider og publikumstilbud er som normalt.

Crisis Simulation Exercise

A major crisis simulation exercise takes currently place in Nidaros Cathedral . Our visitors will not be affected. Opening hours are as normal.