Kveldsmesse

På kveldsmessen er gudstjenesten mer stillferdig, kortere og enklere, men du inviteres inn til å synge salmer til orgelets toner, til ettertanke ut fra bibelens ord og bli berørt av Guds kjærlighet i nattverden.

PREST Andreas Grandy-Teig

ORGANIST Petra Bjørkhaug