Kveldsmesse

Kveldsmessen er en mer stillferdig, kortere og enklere gudstjeneste, men du inviteres inn til å synge salmer til orgelets toner, til ettertanke ut fra bibelens ord og bli berørt av Guds kjærlighet i nattverden. Eller bare sitte i stillhet i kirkerommet.