Kveldsmesse

Hver søndag avrunder vi med kveldsmesse i katedralen. På kveldsmessen er gudstjenesten mer stillferdig, kortere og enklere, men du inviteres inn til å synge salmer til orgelets toner, til ettertanke ut fra bibelens ord og bli berørt av Guds kjærlighet i nattverden. Eller bare sitte i stillhet i kirkerommet.

PREST Steffen Torsteinsen Aune

ORGANIST Øyvind Kåre Pettersen