Middagsmesse - en liten kilde å hvile i, midt i hverdagen

Hver onsdag inviterer vi til en kort messe i Johanneskapellet

Gudstjenesten

Middagsmessen er en kort gudstjeneste på ca 20 min.


Nattverd

Nattverdbordet er åpent for alle som søker Guds frelse.

For å begrense smitterisikoen deles det for tiden kun ut brød til deltakerne.


Johanneskapellet

Dette kapellet ligger i Søndre tverrskip. Fra inngangen på Vestfronten går man frem til midt i kirken og deretter til høyre.


For dem som oppsøker kirken for bønn eller gudstjenestedeltakelse er det fri inngang.

Velkommen til gudstjeneste!