I den storslåtte Olsokhøymessen samles mennesker fra hele Trondheim og andre som er i byen den dagen.

Olavsvaka og Olsokhøymesse er Olavsfestens viktigste gudstjenester – den nattlige Olavsvaka som avslutter vandregudstjenesten med pilegrimer fra hele verden, og den storslåtte Olsokhøymessen der vi feirer sammen med generasjonene i nesten tusen år og forenet med kristne over hele verden.

Olsok er minnedagen for Olav den helliges dødsdag 29. juli på Stiklestad i Trøndelag. Den norske kirke markerer Hellig Olav og Olsok til minne om den betydningen han har hatt for Norge og kristendommen i landet.

Olsokhøymessen er knyttet til den tidligste tradisjonen for kirkens røtter i Trøndelag og Trondheim, en tradisjon som også speiler noe av hvordan mennesker feiret dagen for nærmere 1000 år siden. På den måten kan det gi oss en forankring til de som levde da, og slik være en del av det de gjorde den gangen.

Musikk, ritualer, medvirkende og besøkende bidrar til at det blir en storslått markering av en av kirkens største høytidsdager-


Medvirkende

Olav Fykse Tveit, preses

Andreas Grandy-Teig, konstituert domprost

Torstein Amundsen, sokneprest

Øyvind Heggland, vikarprest

Marie Farstad, kapellan

Petra Bjørkhaug, domkantor

Schola Sanctae Sunnivae med dirigent Anne Kleivset