Kirken er mørklagt. Alterene er nakne. Vi skal følge Jesus gjennom dom, korsfestelse og død.

Gudstjenesten

Bibeltekst

Joh 18 - 19

Lidelsesberetningen


Ofring

Dagens kollekt går til ELCJHL - Den evangelisk-lutherske kirke i Jordan og Det hellige land

  • ELCJHL er en viktig søsterkirke for oss i det lutherske kirkefellesskapet. Gjennom den når vi inn i livet blant palestinerne, tar del i deres utfordringer og deler deres tro og håp. Den norske kirke er sammen med lutherske kirker i Norden, Tyskland og Amerika med i et forpliktende partner¬samarbeid med ELCJHL.
  • ELCJHL har seks menigheter som ligger i Jordan, på Vestbredden og i Jerusalem. Menighetene holder til i Amman, Beit Jala, Betlehem, Beit Sahour, Ramalla og Jerusalem. Kirken driver også et aktivt skolearbeid med fire skoler og fire utdanningsprogram, og den har en utstrakt diakonal virksomhet blant palestinerne. Den driver også en kirke på Jesu dåpssted, Bethany Beyond Jordan, for å betjene pilegrimer som kommer dit.

Gaven kan best gis med Vipps til nr. 85001


Medvirkende:

  • Sokneprest Torstein Amundsen
  • Trondheim Vokalensemble
  • Domkantor Karen Haugom Olsen, dirigent
  • Fung domkantor Erling With Aasgård, orgel


Velkommen til gudstjeneste!

Langfredag

Langfredag har fått sitt navn fordi det er dagen da Jesus blir pint og dør på korset. Derfor er dagen lang og sorgtung.

I evangeliene leser vi hvordan Jesus, etter å ha spist sammen med disiplene for siste gang, tar dem med til en hage litt utenfor Jerusalem som heter Getsemane. Det er der Judas peker ut Jesus for øversteprestenes styrker som arresterer Jesus. Det skjer på skjærtorsdag.

Jesus føres deretter til forhør og tortur hos den romerske stattholder Pontius Pilatus. Etter at han har blitt dømt, blir Jesus ført til Golgata, begravelses- og henrettelsesplassen utenfor Jerusalem. Anklagen mot ham er at han har utropt seg selv til jødenes konge, og han blir ydmyket ved at han får en tornekrone på hodet. Dødsdommen skyldes at Jesus blir oppfattet som en opprører og en mulig trussel mot romerne som hadde besatt landet. Religiøst sett anklages og dømmes Jesus fordi han gjør seg selv lik med Gud, og det kan intet menneske gjøre.

Jesus bærer selv sitt kors - i hvert fall tverrbjelken han siden skal henges opp på. På Golgata slår soldatene nagler gjennom Jesu hender og føtter slik at han festes til korset. Jesus døde på korset, men etter døden gjenoppsto han som vi hører om på påskedag. Derfor er korset kristendommens symbol, for det minner oss om at Jesus døde for menneskenes skyld, og at han ved sin oppstandelse brøt dødens makt.


Kilde: bibelen.no

Use of cookies / Cookies policy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience and improve your use of the website. We also measure and analyze usage patterns and engagement for a better understanding of how our services are used.

Acceptance applies to all pages with x in the address. Read more about the use of cookies in our privacy statement. privacy statement

Essential cookies

Essential cookies ensure basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function optimally without these essential cookies, and they are strictly necessary to provide an online service.

Enabling cookies helps you fill out forms effectively on our website. For example, cookies help prevent the same user from submitting the same form multiple times. The information is deleted from the browse after 90 days.

The cookies assess and help us understand how visitors interact with our website. The statistics and information gathered are anonymised.

We use marketing cookies to display content and ads that are relevant and engaging for our visitors.