25. juli er minnedag for St Jakob - pilegrimenes skytshelgen.

Gudstjenesten

Gudstjenesten starter med bekransning av St Jakob-statuen på Vestfronten kl 17:30. Deretter åpner dørene og vi går inn for å feire messe. Selve messen starter 18:00.

Gudstjenesten arrangeres i samarbeide med Nidaros Pilegrimsgård.

Offerformål:

Dagens offer går til Stefanusbarna

  • I Kairos «søppelby» lever tusenvis av fattige. De bor der – og de skaffer seg et lite utkomme ved å resirkulere de rikes søppel. Vår partner Mama Maggie hjelper barna til et liv i verdighet.
  • Stefanusbarna får komme i barnehager på «søppelfjellet», hvor de gis mulighet til et bedre liv. Det drives også et omfattende besøksprogram: Hver uke får barnas familier besøk av en diakonal medarbeider som følger opp hele familien – med mat, praktisk hjelp, en kort andaktsstund og annen oppfølging de trenger hjelp til.
  • Stefanusbarnas arbeid omfatter også utbredt leirvirksomhet for barn og unge; flere grunnskoler og yrkesskoler; helseoppfølging av barna og deres familier; og utdeling av mat og klær. Kjernen i det mangfoldige arbeidet er kjærligheten til det enkelte barnet. Hver dag får barna høre at de er verdifulle og elsket, og Stefanusbarnas motto er: «I can – jeg kan!».

Det er mulig å gi gaven med kontanter ved utgangen eller via vipps til konto 85001


Nattverd

Nattverden er åpen for alle som søker Guds frelse.
Medvirkende:

  • Pilegrimsprest Einar Vegge
  • Sommerprest Alex Ramstad Døsvik
  • Domkantor Petra Bjørkhaug, klokkespill/orgel
  • Pilegrimer


Velkommen til gudstjeneste!

Use of cookies / Cookies policy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience and improve your use of the website. We also measure and analyze usage patterns and engagement for a better understanding of how our services are used.

Acceptance applies to all pages with x in the address. Read more about the use of cookies in our privacy statement. privacy statement

Essential cookies

Essential cookies ensure basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function optimally without these essential cookies, and they are strictly necessary to provide an online service.

Enabling cookies helps you fill out forms effectively on our website. For example, cookies help prevent the same user from submitting the same form multiple times. The information is deleted from the browse after 90 days.

The cookies assess and help us understand how visitors interact with our website. The statistics and information gathered are anonymised.

We use marketing cookies to display content and ads that are relevant and engaging for our visitors.