Pilegrimsgudstjeneste - St Jakobs dag | Pilgrim's Festival Service

25. juli er minnedag for St Jakob - pilegrimenes skytshelgen.

Gudstjenesten

Gudstjenesten starter med bekransning av St Jakob-statuen på Vestfronten kl 17:30. Deretter åpner dørene og vi går inn for å feire messe. Selve messen starter 18:00.

Gudstjenesten arrangeres i samarbeide med Nidaros Pilegrimsgård.

Offerformål:

Dagens offer går til Stefanusbarna

  • I Kairos «søppelby» lever tusenvis av fattige. De bor der – og de skaffer seg et lite utkomme ved å resirkulere de rikes søppel. Vår partner Mama Maggie hjelper barna til et liv i verdighet.
  • Stefanusbarna får komme i barnehager på «søppelfjellet», hvor de gis mulighet til et bedre liv. Det drives også et omfattende besøksprogram: Hver uke får barnas familier besøk av en diakonal medarbeider som følger opp hele familien – med mat, praktisk hjelp, en kort andaktsstund og annen oppfølging de trenger hjelp til.
  • Stefanusbarnas arbeid omfatter også utbredt leirvirksomhet for barn og unge; flere grunnskoler og yrkesskoler; helseoppfølging av barna og deres familier; og utdeling av mat og klær. Kjernen i det mangfoldige arbeidet er kjærligheten til det enkelte barnet. Hver dag får barna høre at de er verdifulle og elsket, og Stefanusbarnas motto er: «I can – jeg kan!».

Det er mulig å gi gaven med kontanter ved utgangen eller via vipps til konto 85001


Nattverd

Nattverden er åpen for alle som søker Guds frelse.
Medvirkende:

  • Pilegrimsprest Einar Vegge
  • Sommerprest Alex Ramstad Døsvik
  • Domkantor Petra Bjørkhaug, klokkespill/orgel
  • Pilegrimer


Velkommen til gudstjeneste!