Hjertelig velkommen til regnbuemesse i Nidarosdomen for å løfte frem og feire mangfoldet blant oss.

Hit kommer Eir Andreas Ihlang Berg, teolog og nå høgskolelektor ved Fakultet for teologi og samfunnsvitenskap, VID for å holde dagens preken. Berg har blant annet skrevet doktoravhandlingen Becoming Queer Christians in Indecency: Exploring Queer Theologies of Peripheries og er spesialisert innen tematikken kjønn, seksualitet, etikk og teologi.

– I den siste tiden er samtalen om kjønnsidentitet stadig mer polarisert. Blant annet derfor ønsker vi å løfte denne tematikken spesielt denne gudstjenesten. Derfor er vi spesielt glade for at Eir Andreas kommer hit for å dele sine ord med oss, sier Andreas Grandy-Teig, konstituert domprost i Nidaros. Han deltar også, sammen med biskop Herborg Finnset og gateprest Kamille Nygård i regnbuemessen.

Hit kommer også danseren Anna Thu Shmidt i samspill med musiker Knut Størdal fra Kirkens Bymisjon på orgel. Dansen og musikken speiler tematikken i gudstjenesten, mangfoldet blant oss, stoltheten og friheten til å dele med andre hvem vi er.

– Det kroppslige, visuelle uttrykket kan formidle følelser på en annen og gjerne sterkere måte enn ordene, sier Grandy-Teig.

– Mangfold er ikke alltid anerkjent. Sammen må vi stå oppreist for mangfoldet, understreker Grandy-Teig.

Alle er hjertelig velkommen.

Før regnbuemessen inviterer Kirkelig fellesråd til frokost kl. 9.30 i Munkegata 6. Alle også hjertelig velkommen dit!

Andreas Grandy-Teig, konstituert domprost i Nidaros håper mange finner veien til regnbuemesse i Nidarosdomen. (Foto: Karina Lein/Nidaros domkirkes sokn)

Danseren Anna Thu Shmidt deltar i Regnbuemessen.

Dans speiler tematikken

Hit kommer også danseren Anna Thu Shmidt i samspill med musiker Knut Størdal fra Kirkens Bymisjon på orgel. Dansen og musikken speiler tematikken i gudstjenesten, mangfoldet blant oss, stoltheten og friheten til å dele med andre hvem vi er.

– Det kroppslige, visuelle uttrykket kan formidle følelser på en annen og gjerne sterkere måte enn ordene, sier Grandy-Teig.

– Mangfold er ikke alltid anerkjent. Sammen må vi stå oppreist for mangfoldet, understreker Grandy-Teig.

Alle er hjertelig velkommen.

Før regnbuemessen inviterer Kirkelig fellesråd til frokost kl. 9.30 i Munkegata 6. Alle også hjertelig velkommen dit!