- et glimt av spirituals, hymner og folkesanger gjennom jazzimprovisasjon

[English below!]

Alexander Riris og Philip Edwards Granly har en felles forkjærlighet for musikken til de amerikanske musikerne Hank Jones og Charlie Haden. På albumene “Steal Away” og “Come Sunday” har Jones og Haden tolket hymner, folkesanger og spirituals. Inspirert av sine forbilder har Riris og Granly gjort tolkningen av dette stoffet på sin egen måte. Resultatet er en vakker og intim opplevelse som gir lytteren et glimt inn i både salmenes verden og jazzimprovisasjon på sitt vakreste.

Pris: Fri entré
Påmelding: Ingen påmelding

Arr.: Den kulturelle spaserstokken & Kirkens Bymisjon

[English:]

Alexander Riris and Philip Edwards Granly share a common love for the music of the American musicians Hank Jones and Charlie Haden. In their albums “Steal Away” and “Come Sunday” Jones and Haden interpreted hymns, folk songs and spirituals. Inspired by Jones and Haden, Riris and Granly have made their own interpretation of the material. The result is a beautiful and intimate experience that gives the listener a glimpse of both hymns and jazz improvisation.

Price: Free
Registration: Not necessary