Vi ber Fader vår

Vi ber alltid Fader vår ved Korsalteret, i midten av kirken, hverdager kl. 12.00. Vær gjerne sammen med oss i bønnen.