Vi ber alltid Fader vår ved Korsalteret, midt i kirken, hverdager kl. 12.00. Vær gjerne sammen med oss i bønnen.