For mange er musikk ikke bare noe vi lytter til, det er også visuelt. Når vi hører musikk, ser vi for oss bilder, farger, fornemmelser av lys og mørke. På samme måte vil omgivelsene våre og de visuelle inntrykk som omgir oss påvirke måten vi lytter på. Hvordan kan musikk uttrykkes visuelt?

Pekka Stokke er en norsk lyskunstner og visuell kunstner som jobber med menneskelig persepsjon og sanser og deres forhold til lys.

I samarbeid med Pekka Stokke og organist Petra Bjørkhaug inviterer Nidaros domkor til konsert i Nidarosdomen med et program som spenner fra den tradisjonelle kirkemusikken som har vært sunget i katedraler gjennom århundrer, og til nyere musikk som gjenspeiler mennesket i samtiden.

Det blir musikk av Thomas Tallis, Gustav Mahler, Judith Weir og urfremføring av stykket «I snart tusen år har mennesker kommet til Nidarosdomen med sine liv, sine lengsler og sine håp» av Karen Haugom Olsen.


Medvirkende:

  • Nidaros domkor
  • Petra Bjørkhaug, orgel
  • Pekka Stokke, lyskunstner
  • Karen Haugom Olsen, dirigent


Informasjon:

Nordinngangen (mot Torget) åpner ca 17.30.

Fremføring i Skipet (vestre del av kirken - under Rosevinduet).

Varighet ca 60 min.


Uføre

Uføre (med én ledsager) slipper først inn og kan stille seg på siden av køen lengst fremme. Det er reserverte plasser for rullestoler flere steder i kirken. HC-toalett i kjeller - Heis finnes sør for hovedorgelet, lengst vest i kirken.


Billetter

Billetter komme på Ticketmaster.no og infoskranken Trondheim Torg

Velkommen!