Vivaldi - GLORIA med Nidaros domkor og 140 sangere fra flere kor

Sangere fra flere kor i Trøndelag synger kirkemusikalske perler sammen med Nidaros domkor. Konserten er et samarbeid med Norges Korforbund Trøndelag.

Under Landsfestivalen for kor i 2022 var det «Morgensang» i Nidarosdomen – en konsert der rundt 300 sangere fra kor i hele landet sang kirkemusikalske perler sammen med Nidaros domkor. For oss som har vårt daglige virke i Nidarosdomen og et spesielt hjerte for kirkemusikk var det en stor opplevelse å få dele kortribunen og musikken med så mange sangere! Det tok ikke lang tid før vi var i kontakt med Norges Korforbund Trøndelag Sør om muligheter for videre samarbeid og vi landet vi på et kirkemusikalsk verk som vi tror mange har et forhold til, enten som korsanger eller publikum, nemlig Gloria av den italienske barokk-komponisten Antonio Vivaldi.

Teksten til Gloria synges i gudstjenester i Nidarosdomen, alle landets kirker og rundt om i hele verden hver søndag året rundt. Melodiene kan variere fra sted til sted, men teksten er den samme. Gloria er et av de fem messe-leddene i en gudstjeneste. De andre er Kyrie, Credo, Sanctus og Agnus Dei. Ordene Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonea voluntatis kjenner vi fra juleevangeliet, der hyrdene på marken omgis av en hærskare engler som lovpriser Gud og synger: Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden blant mennesker som Gud har glede i.

Vivaldi skrev sannsynligvis verket Gloria mellom 1713 og 1717 for jentene ved Ospedale della Pietà – et barnehjem for jenter, og en av Venezias fire musikkskoler. Etter Vivaldis tid skulle det gå to århundrer før verket igjen ble fremført, men siden gjenoppdagelsen på midten av 1900-tallet har Vivaldis Gloria etablert seg som et av vår tids mest spilte kirkemusikalske verk.

Denne kvelden i Nidarosdomen vil publikum får høre verket fremført av 170 sangere. De fleste er sangere fra ulike medlemskor i Norges Korforbund Trøndelag Sør. I tillegg har vi besøk fra Bergenskoret Sola Fide. Og som stolt vertskap for dette store Vivaldi-koret står Nidaros domkor. Vi er også glade for å ha med oss solistene Tonje Eero Hove og Oda Fredriksen og en oktett med fantastiske musikere på dette verket.

I konsertens første del fremfører Nidaros domkor tre sanger, bundet sammen av orgelimprovisasjoner ved domkantor Petra Bjørkhaug. I år er det 100 år siden komponisten Egil Hovland ble født. Med en verkliste som omfatter symfonier, opera, kammermusikk, orgelmusikk og større korverk var han en av vår tids viktigste komponister. Egil Hovland hadde i mange år sitt virke som kantor i Glemmen kirke der han komponerte motetter til sine egne kor, og han har etterlatt seg en stor kirkemusikalsk arv. Kveldens program viser noe av bredden i hans produksjon.