Yemanedagen er 8. januar


I Trondheim markerer vi selve dagen 8.1. med bønn i gudstjenestene våre.Mandag 9. januar: Fakkeltog og arrangement i Vår Frue kirke

Fakkeltog fra Nidarosdomens port mot Munkegata. Oppmøte kl. 16.00, avmarsj kl. 16.15.

LO i Trondheim stiller med fakler. Fakketoget starter med en kort appell av Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet (IKFF Trondheim). Fakkeltoget går ned Munkegata med stopp utenfor Rådhuset, der det blir appell av en representant fra LO i Trondheim. Fakkeltoget går videre bort Thomas Angels gate og opp til Vår Frue kirke.

Samme ettermiddag fortsetter markeringen med et gratis arrangement i Vår Frue kirke, fra klokken 17.00–18.30.Program:
• Dr. Bekken åpner med minikonsert på harmonica

• Video, der mennesker i limbo forteller

• Gruppen Nostalgi spiller. Jens Rohloff på Gitar, Kareem Alshofi på tromme, Shams Jaabary, sang, og Samer Zarka på Oud.

• Biskop Herborg Finnset holder en kort tale

• Svartlamon Damekor

• Varaordordfører Mona Berger holder en kort tale

• Mennesker i limbo presenterer en appell, som skal sendes til politikerne på Stortinget. Det blir også gitt informasjon om hva organisasjonen Mennesker i limbo representerer. 

• June Sommer Strask avslutter med en joik


Mennesker i limbo

Visste du at det bor ca 70 mennesker i limbo på asylmottak i Trondheim. På landsbasis er det flere hundre. Dette er mennesker i limbo, uten muligheter til å leve sine liv. De har ikke rett til legehjelp, de får ikke arbeidstillatelse, ingen norskopplæring og de lever på under 2000 NOK pr. måned. Mange har levd i limbo mellom 10 og 20 år!

Yemanedagen(e) er en mulighet for oss til å vise vilje til handling, slik at disse menneskene kan få et verdig liv. Om du ønsker å bidra så politikerne gir amnesti og slik at disse menneskene kan få menneskerettigheter, møt opp på arrangementene!Yemanedagen(e) har fått navnet fra Yemane Teferi, som døde 8. januar 2016 etter 25 år på asylmottak, som ureturnérbar asylsøker. Dagen(e) tilegnes ikke bare Yemane, men alle ureturnérbare asylsøkere, mennesker i limbo. Yemanes historie fremstilles i Tine Poppes «Ingenmannsland».

Yemanedagen 2023 markeres mange steder steder i Norge; Stavanger, Oslo, Hamar, Bodø, Tromsø, Stord og kanskje i Drammen, Bergen og Kristiansand.Yemanedagen(e) i Trondheim er arrangert av: LO I Trondheim, SV, Nidaros bispedømmeråd, Kirkelig fellesråd Trondheim, Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet (IKFF Trondheim) og Mennesker i limbo.

Use of cookies / Cookies policy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience and improve your use of the website. We also measure and analyze usage patterns and engagement for a better understanding of how our services are used.

Acceptance applies to all pages with x in the address. Read more about the use of cookies in our privacy statement. privacy statement

Essential cookies

Essential cookies ensure basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function optimally without these essential cookies, and they are strictly necessary to provide an online service.

Enabling cookies helps you fill out forms effectively on our website. For example, cookies help prevent the same user from submitting the same form multiple times. The information is deleted from the browse after 90 days.

The cookies assess and help us understand how visitors interact with our website. The statistics and information gathered are anonymised.

We use marketing cookies to display content and ads that are relevant and engaging for our visitors.