Nidaros Domkirke og Vår Frue menighet

For spørsmål om gudstjenester, konserter, dåp, vielser eller andre kirkelige handlinger.

Visiting and postal address
Nidaros domkirke og Vår Frue menighet
Kongsgårdsgt 2
7013 TRONDHEIM

E-post: post@nidarosdomen.no
Org.nr.: 976 998 103

Fakturaadresse:
Nidaros domkirke og Vår Frue menighet
c/o Kirkelig fellesråd i Trondheim
Postboks 2300 Torgarden
7004 TRONDHEIM
regnskap.trondheim@kirken.no

Henvendelser/søknader vedr leie av Nidarosdomen og Vår Frue kirke:
utleie@nidarosdomen.no

Prester

Ragnhild Jepsen (perm) domprost i Nidaros 979 76 035 rj899@kirken.no
Torstein Amundsen sokneprest 948 15 123 ta747@kirken.no

Kirkemusikere

Petra Bjørkhaug domkantor 909 61 797 pb866@kirken.no
Magne H Draagen ledende domkantor 906 98 333 md443@kirken.no

Aministrasjonen

Sjur Olsborg kirketjener / utleiekoordinator 986 35 028 kl766@kirken.no

Musikkadministrasjon

Vegard Naustdal musikkprodusent / musikkadm. 996 12 991 vn645@kirken.no
Siv Smedseng produsent (50%) 910 06 158 ss964@kirken.no

Menighetsmedarbeidere

Solveig Birkeland klokker 915 24 462 sb564@kirken.no