Visiting and postal address
Nidaros domkirke og Vår Frue menighet
Kongsgårdsgt 2
7013 TRONDHEIM

E-post: post@nidarosdomen.no
Org.nr.: 976 998 103

Fakturaadresse:
Nidaros domkirke og Vår Frue menighet
c/o Kirkelig fellesråd i Trondheim
Postboks 2300 Torgarden
7004 TRONDHEIM
regnskap.trondheim@kirken.no

Henvendelser/søknader vedr leie av Nidarosdomen og Vår Frue kirke:
utleie@nidarosdomen.no

Prester

Ragnhild Jepsen (perm)
domprost i Nidaros — 979 76 035
Torstein Amundsen
sokneprest — 948 15 123

Kirkemusikere

Petra Bjørkhaug
domkantor — 909 61 797
Magne H Draagen
ledende domkantor — 906 98 333

Aministrasjonen

Sjur Olsborg
kirketjener / utleiekoordinator — 98635028

Musikkadministrasjon

Vegard Naustdal
musikkprodusent / musikkadm. — 996 12 991
Siv Smedseng
produsent (50%) — 910 06 158

Menighetsmedarbeidere

Solveig Birkeland
klokker — 915 24 462