Side om side med Nidarosdomen ligger Erkebispegården. I mer enn 800 år har Erkebispegården vært et møtested for mektige menn, arena for viktige møter og storslagne fester.

Besøk Museet Erkebispegården og opplev noen av de fineste gjenstandene fra de arkeologiske utgravingene som foregikk her på 1990-tallet, blant annet Erkebiskopens eget myntverksted.