X Gjennom gudstjenester, konserter og andre arrangementer ønsker vi å formidle at det finnes en himmel over livet. Evangeliet må leses og tolkes inn i vår tid og inn i våre liv. Å være nærværende og tydelig både lokalt, nasjonalt og internasjonalt er en av kirkens viktigste oppgaver.

Nidarosdomen er en menighetskirke med alle de funksjoner og aktiviteter det innebærer; gudstjenestelivet, dåp, konfirmasjon, vielse, gravferd, kirkemusikk, undervisning, diakoni og annet menighetsarbeid.

Kirken har seks kor. De deltar i våre gudstjenester. Samtidig har de en betydelig konsertvirksomhet.

Medlemmer av Den norske kirke bosatt innen menighetens geografiske område, i sentrum av Trondheim, har rettigheter til dåp, konfirmasjon, vigsel og gravferd i våre kirker.

Men, uansett om du bor i Trondheim sentrum eller ikke, er du hjertelig velkommen til oss. Du kan både døpe barnet ditt/deg og gifte deg i Nidarosdomen selv om du ikke bor i området.

Bidra som frivillig?

Frivillige skaper rom for deg og meg i kirken. Hva ville vel kirken vært uten alle frivillige?


Marie Farstad

Noen å snakke med?

Ønsker du samtale eller sjelesorg?I Nidarosdomen ønsker vi å invitere til viktige samtaler.

Sofie Nidarosdomen

Karnevalsfering, 4-årsbok, tegnekork, Helligetrekongersfest - under Nidarosdomens hvelv er det rom for undring for små og store.

Les mer her