Vi besøker aldersboliger, serverer lunsj, synger og arrangerer andre sosiale aktiviteter. Hver uke har våre diakoner og prester hverdagsbønn i Vår Frue åpen kirke. Hit er alle velkommen.

I byen vår har vi eldre mennesker som ikke har vært vant til verken å gå i kirken, eller snakke med en prest. Kanskje ønsker de å snakke med noen fra kirken. Da er vi til stede for det.

Vi har også eldre mennesker med en annen tro og bakgrunn, men som ser verdien av å menighetens arenaer for å komme sammen med andre mennesker.

Trondhjems Hospital
Diakon Mari Brækken synger og musiker Bjørn Vevang spiller for beboere ved Trondhjems hospital.


Andakter, hyggetreff og besøk. Vi er regelmessig på besøk ved sykehjem og aldersboliger i Midtbyen.


Les mer her

Gudstjenester i Hospitalkirka

Vi holder jevnlig gudstjenester i Hospitalskirka - den eldste av Norges over 60 oktogonale (åttekantformete) tømmerkirker.

Les mer her

Hverdagsbønn i Vår Frue kirke

Hver dag kl. 14.00 er det hverdagsbønn i Vår Frue kirke.

Les mer her


Illustrasjonsbilde

Fruens kor

Voksenkor for glade sangere - og de som vil bli det!


Sorggrupper

Sorggrupper for etterlatte etableres to ganger i året i samarbeid med andre menigheter i Trondheim.

Les mer og se videoen der Jorun Værnesbranden forteller om sin sorg