Hvorfor koster det penger å komme inn i Nidarosdomen?

Bevilgninger fra statsbudsjettet dekker ca. 50% av kostnadene for restaurering og vedlikehold av Nidarosdomen. Inntekter fra billettsalg er derfor helt nødvendig for å opprettholde drift av kulturminnet på dagens nivå.

Det er imidlertid gratis å komme inn i Nidarosdomen hvis du skal på gudstjeneste.

Kan man gå opp i tårnet?

Fra mai til og med august arrangeres tårnvandringer opp i Nidarosdomens sentraltårn.

På grunn av sikkerhet er det 8 års aldersgrense, og barn under 12 år må gå i følge med en voksen.

Hvorfor er kongekrona utstilt i Trondheim?

Det står i Grunnloven av Nidarosdomen er Norges kroningskirke.

Senere ble det vedtatt i Stortinget at Norge skulle avskaffe kroningsseremonier. Da Olav 5. ble konge, ønsket han imidlertid å bli signet i Nidarosdomen. Det samme gjorde Harald 5. og Sonja i 1991.