Nidarosdomen og Erkebispegården er, i den grad det er mulig, tilpasset besøkende med nedsatt funksjonsevne. I noen tilfeller kan det være utfordringer knyttet til dette, da bygningsmassen er av en slik art og alder at tilpasninger er vanskelige.

 • Rullestol og bevegelseshemming
  Rullestolbrukere benytter samme inngang som øvrig publikum. Det er etablert ramper ved publikumsinngangene i vest og i nord, samt mellom sideskipene på nordsiden av hovedaksen i kirkerommet. Dette gjør at man kommer seg greit inn i kirken og mellom de ulike delene av det store kirkerommet.
  Ved arrangement med stor pågang vil uføre (med én ledsager) kunne gå foran køen inn. Disse kan da stille seg på siden av køen før dørene åpner. Sjekk kalender for informasjon om de ulike arrangementene.
  Dessverre er Kapittelhuset, høyalteret, oktogonomgangen, tårn, kjeller, krypt og kapeller utilgjengelig for rullestolbrukere.
 • HCWC
  På den ene siden av det store Steinmeyerorgelet er det en rullestolheis som går ned i katedralens kjeller, hvor det er HCWC. Det er også en egen HCWC i Besøkssenteret ved Nidarosdomen, hvor man finner billettsalg, butikk og kafe.
 • Nedsatt hørsel
  Gudstjenester er som regel kringkastet over teleslynge. På grunn av tidsforsinkelse er det best å sitte lengst fram mot alteret i den delen av kirken hor gudstjenesten forrettes om man benytter teleslynge. Omvisninger og det meste av musikk som fremføres i kirken går uten forsterking og er derfor ikke tilgjengelig over teleslynge. Konserter med forsterket musikk er bare unntaksvis tilkoblet husets teleslyngeanlegg.
 • Ledsager
  Det er fri entré for ledsager med ledsagerbevis. På konserter med plassbilletter må ledsagerbillett bestilles særskilt. Se informasjon for den enkelte konsert om dette. På gudstjenester og konserter uten plassbillett, vil det være reservert plass for ledsager ved aktuelle plasseringer for rullestol.
 • Førerhund
  Førerhund er tillatt.