Vesper 29. juli holdes på samme måte som vesper 28. juli, men nå samles katolske og lutherske kristne for å feire Olavsfesten sammen. Biskop Olav Fykse Tveit og biskop Erik Varden ber sammen med sine prester og en økumenisk menighet fra mange kirkesamfunn.

Dette er en aftensang etter kirkas gamle tradisjoner. Schola Sanctae Sunnivae synger mesteparten av gudstjenesten på de samme gregorianske melodiene som ble sunget i vår domkirke i middelalderen. Bli med på denne opplevelsen av at bønn, klang, tone og ord smeltes sammen.

Tradisjonen med vesper, tidebønner (korte gudstjenester med bibeltekster og vekselsang) og våkenatt under olsok (minnedagen for Olav den helliges dødsdag 29. juni) har vært holdt i hevd i Nidarosdomen siden 1990-tallet. Første olsokvesper synges vanligvis ved solnedgang. Vesper kalles derfor også aftensang. Vi synger tidebønnene med gregorianske melodier – middelalderens tonespråk som fremdeles åpner våre sanser. Du kan synge med eller bare være til stede og lytte.

MEDVIRKENDE

  • BISKOP PRESES Olav Fykse Tveit
  • Romersk-katolsk BISKOP Erik Varden OSCO
  • SOKNEPREST Andreas Grandy-Teig
  • KOR Schola Sanctae Sunnivae
  • DIRIGENT Anne Kleivset