Bli med å gå inn i fastetiden med et konkret askekors som tegn på vår solidaritet med mennesker som nå får sine liv lagt i grus.

Vi inviterer som vanlig til å ta i mot askekors på panna på askeondag. I år vil askekorset også bli et solidaritetstegn og et håpstegn.

Askeonsdagen med askekorset

Askeonsdag går vi inn i fastetiden - de 40 dagene før påske. I denne tiden inviteres vi til å bli bevisste på både at vi er avhengige og utilstrekkelige, men også på Guds tilgivelse og kjærlighet som fornyer oss og skaper samhold. I askeonsdagsmessen er det tradisjon å ta imot askekorset på pannen, som tegn på omvendelse, solidaritet og viljen til å følge Kristus.

Medvirkende / participants

  • Fungerende domprost Torstein Amundsen
  • Lay Reader Susan Boyd
  • Domkantor Brita Sjöberg