Bønneuka 2024

Bønneuka i Trondheim er et felleskirkelig arrangement som ønsker å samle mennesker på tvers av kirkesamfunn og generasjoner til felles bønn for hverandre og for byen og landet vårt.

Bønneuka vil åpner i Høymessen i Nidarosdomen søndag 14.01 kl 11.00 og varer frem til søndag 21.01.

Målet med uka er todelt:

  • Bønn for Trondheim
  • Bønn for kristen enhet

Trondheim kristne råd sier dette om Bønneuka 2024:

Vi vil legge til rette for å utforske trospraksisene som finnes i kirkene våre, åpne de opp, se på de og praktisere sammen. Finnes det flere praksiser enn de som står på programmet, si gjerne i fra så vil vi finne rom for den eller de også.Vi ønsker romslighet og raushet mellom det kirkelige fellesskapet vårt her i Trondheim, sik at vi kan bli bedre kjent med hverandre og stå tryggere sammen i bønn for byen og bygdene våre.

I Nidarosdomen vil vi daglig inkludere Bønneukas tema i den daglige middagsbønnen kl 12:05 i Kvinnenes minnekapell (man-fre).