Drop-in-dåp

Dåpen er ritualet som gjør deg til medlem av kirken, men også et kjærlighetens mysterium der Guds hellige Ånd berører deg og binder deg uadskillelig til Gud. Drop-in-dåp er seremonien for deg som ønsker dåp, men med en helt enkel ramme og uten å måtte planlegge og bestille plass. Alle kan bli døpt på en drop-in-dåp, så lenge du ikke er døpt fra før. Du kan møte opp uten avtale.

Du trenger heller ikke gjøre noen praktiske forberedelser. Alt du trenger er å ha med til kirken er gyldig legitimasjon. Før dåpen gjennomføres møter du presten til en kort samtale om kirken, dåpen og om deg som skal bli døpt. Til seremonien kan du ha med venner eller familie, eller du kan komme alene. Du kan ha med egne faddere, eller så kan kirken stille med faddere for deg. Velkommen til dåp!

I Kapittelhuset.

PRESTER Marie Farstad og Øyvind Heggland