Nidarosdomen inviter til en helingsgudstjeneste i et moderne språk. Dette er en kveldsmesse med forbønn og salving kl. 18.00 hver første søndag i måneden. Kanskje bærer du på en smerte som ikke kan lindres? Eller blitt påført sår som ikke gror? Kanskje kjenner du at noe mangler for at du skal kjenne deg hel?

Mennesker har i alle tider søkt til Nidarosdomen med bønn om å bli gjort helere, og om lindring fra smerte. Så også i dag, og denne søndagen. Hit kan du også komme om det bare er for å hvile i kirkerommets ro.

Kirken bærer en tro på at Gud kan gjøre det knuste helt. Derfor inviterer vi til forbønn og salving i denne gudstjenesten. Ikke som løfte, bestilling eller trylleformel, men i tillit til at Guds hellige ånd kan gi ny kraft og trøst midt i det som er tungt.

Salvingen er et symbol vi kjenner fra Jesu liv. Ved å salves med olje blir vår verdighet bekreftet, samtidig som vi ber om lindring og heling av alle sår. Denne formen for bønn, sammen med enkle ord, knytter vår lidelse til Jesus, som kom til verden for løfte oss opp og gi håp og kraft.

Helingsgudstjenesten skal ikke erstatte eller utfordre legevitenskapen, og du trenger heller ikke føle deg syk for å delta. Vi inviterer til å samles i fellesskap og bønn ut i fra vår felles, sårbare menneskelighet.

Nattverd

Du kan gå til nattverd under Messe for heling og trøst.


Ofring

Ved utgangen kan man gi en gave til menighetens arbeid. Gaven kan også gis på Vipps nr. 85 000.

Medvirkende

  • Sokneprest Andreas Hilmo Grandy-Teig
  • Kantor Øyvind Kåre Pettersen, orgel

Praktisk

Nordinngangen, mot Munkegata. åpner fra ca. 17:15.