Alle er hjertelig velkommen til høymesse i Nidarosdomen. Her kan vi søke kraft og inspirasjon for oss selv, samtidig som vi bærer hele verden med oss i bønn. Som regel er det et av kirkens mange kor som leder sangen med både klassisk og moderne kirkemusikk. Denne søndagen får vi besøk av Bragernes kirkes ungdomskor, et tilbud for jenter i niende klasse på ungdomsskolen og oppover. Dirigent er Beate Fevang.

PREST Torstein Amundsen

ORGANIST Petra Bjørkhaug

Praktisk informasjon

Inngang

  • Nordinngangen - mot Munkegata/Torget
  • Åpner ca. kl. 10:00
Fotografering
  • Vi ber om at mobiltelefoner og fotoapparater får hvile under gudstjenester og konserter i kirken.
  • I forbindelse med dåp åpner vi for fotografering under inn- og utgangsprosesjonen - samt etter gudstjenesten.

Barnekrok

  • Bord med tegnesaker og bøker i Søndre tverrskip

Toalett

  • I kjeller - nedgang i søndre sideskip (rett sør Korsalteret)
  • HC-toalett: Heis like sør for orgelet helt vest i kirken

Tilrettelegging

  • Inngangen er trinnløs
  • Salmebøker med stor skrift (blå bok - uten noter)
  • Teleslynge i hele kirken - fungerer best om man sitter lengst frem mot alteret

Det er gratis inngang til alle gudstjenester.