Langfredag følger vi lidelseshistorien: Jesu tas til fange, dømmes til døden og korsfestes.

Medvirkende

  • Informasjon kommer ....

Informasjon

  • Nordinngangen (mot Munkegt/Torget) åpner ca kl. 10:00
  • Gudstjenesten feires ved Korsalteret, vestre del av kirken
  • Gudstjenesterommet åpner etter at koret har øvet, ca. kl 10:30
  • Barnekrok i Søndre tverrskip
  • Varighet ca. 60 min.

Tilrettelegging

  • Inngangen er trinnløs
  • Salmebøker med stor skrift (Blå bok) - uten noter
  • Teleslyngen fungerer best om man sitter lengst framme. Orgel og korsang forsterkes ikke
  • HC-toalett i kjelleren. Heis finnes sør for orgelet helt vest i kirken

Illustrasjon:

"Korsfestelsen" - Vestfronten på Nidarosdomen