Messe for heling og trøst

Pilegrimene som kom til Nidarosdomen hadde hørt fortellinger om helbredelser. I dag søker vi fremdeles helhet, oppreisning og håp midt i all lidelse. I domkirka har vi utviklet «messe for heling og trøst», hvor du kan legge fra deg det som tynger, og søke håp i Guds kjærlighet. Med personlig forbønn og salving søker vi å bli mer hele.

SOKNEPREST Andreas Grandy-Teig

KAPELLAN Marie Farstad