Middagsbønn / Midday Prayer

Hver dag inviterer vi til bønn i katedralen.

[English text below]

Middagsbønnen er en kort gudstjeneste på ca. 15 min. Vi følger den gamle tidebønnordningen hvor liturgien i stor grad består av veksellesinger der tema følger kirkeårstiden. Kirkeårets rytme lever i kirkens gudstjenesteliv gjennom tekstlesninger, musikk, salmer og kirkeårets farger. Det er en rytme som gjentas år etter år. Les mer om Kirkeåret her.

  • Middagsbønnen holdes normalt i Kvinnenes minnekapell.
  • Det er oftest frivillige lekfolk som leder middagsbønnen.
  • Liturgien leses normalt kun på norsk, men avhengig av hvem som deltar kan dagens bibeltekst leses på flere språk og eventuelt deler av vekslebønnen leses på engelsk eller tysk. Det finnes agender på norsk og engelsk.
  • På onsdager feires middagsmesse i Johanneskapellet
  • På fredager synges også vesper, aftensang, kl. 18.00. Dette er en tidebønn i gregoriansk form.
  • Lørdager ønsker vi velkommen til orgelmeditasjonen kl. 12.30.
  • Søndager er det høymesse kl. 11.00 og kveldsmesse kl. 18.00

Kvinnenes minnekapell

Kapellet ligger i nordre tverrskip. Fra inngangen på Vestfronten går du frem til midt i kirken og deretter til venstre (like under Wagnerorgelet/barokkorgelet). For de som oppsøker kirken for bønn eller gudstjenestedeltakelse er det fri inngang.

Velkommen!

[ENGLISH:]

The Midday Prayer takes place weekdays (usually just Mon-Fri) at 12:05. This is a short service (ca. 15 min.) that mainly consists of exchange readings. Usually the prayers are read in Norwegian only, but dependent on who is the leader, and the attendants, parts may be read in English or German. The reading from the Holy Bible may be read in several languages (please take part!)

The liturgy is found in Norwegian and English.

The Midday Prayer is led by lay voluntaries.

  • Wednesday we celebrate Eucharist in St John's Chapel (Southern Transept)

The Women's Memorial Chapel is situated in The Northern Transept. From the entrance at The West Front walk towards the middle of the cathedral, then turn left to find the chapel (just underneath The Baroque Organ).

Welcome!