Middagsmesse

En kort messe, en enkel gudstjeneste på ca. 15 minutter. Den skal være en liten kilde å hvile i, midt i hverdagen. Du får høre dagens bibeltekst, vi deler brød og vin, ber for verden og for menighetene i bispedømmet vårt. I Johanneskapellet.

SOKNEPREST Andreas Grandy-Teig