Middagsmesse

Hver onsdag inviterer vi til en kort messe i Johanneskapellet.

Gudstjenesten

Middagsmessen er en enkel gudstjeneste på ca. 20 minutter i Johanneskapellet. Den skal være en liten kilde å hvile i, midt i hverdagen. Du får høre dagens bibeltekst, vi deler brød og vin - nattverden er åpen for alle, vi ber for verden og for menighetene i bispedømmet vårt.

Johanneskapellet ligger midt i kirken. Fra inngangen på Vestfronten går du frem til midt i kirken, og deretter til høyre. For dem som oppsøker kirken for bønn eller gudstjenestedeltakelse er det fri inngang.

Velkommen!