Olsoknatta venter. I katedralen skal vi feire Olavsvake, gudstjeneste og våkenatt.

Olsoknatta venter. I katedralen skal vi feire Olavsvake, gudstjeneste og våkenatt.

I forkant av Olavsvaka er det vandregudstjenester fra Lade og Sverresborg. Gruppene møtes ved Vår Frue kirke og går videre via Klementskirken og Marinen til Nidarosdomen hvor Olavsvaka starter kl. 23.

Etter gudstjenesten er det våkenatt med tidebønner og meditasjoner. Våkenatten avsluttes med Laudes - morensang kl 07:30. (Det er selvsagt anledning til å forlate tidligere, for dem som har behov.)


Medvirkende

  • Preses Olav Fykse Tveit

  • Biskop Herborg Finnset

  • Biskop Halvor Nordhaug (preken)

  • Sokneprest Andreas Hilmo Grandy-Teig

  • Piliegrimer

  • Schola Sanctae Sunnivae

  • Dirigent Anne Kleivset.

  • Kantor Øyvind K. Pettersen


Velkommen til gudstjeneste!