Olavsvaka - gudstjeneste og våkenatt

Gjennom våkenatten, vil domkirken være åpen for bønn og stillhet. Vi inviterer deg til å bruke kirkerommet og be for håp for verden.

I forkant av olavsvaka er det vandregudstjenester fra Lade og Sverresborg. De starter kl. 20.00. Gruppene møtes ved Vår Frue kirke ca. 21.30 og går videre til Nidarosdomen hvor olavsvaka starter kl. 23.00. Etter gudstjenesten er det våkenatt med tidebønner og meditasjoner. Våkenatten avsluttes med Laudes - morgensang kl 07.30. Du er hjertelig velkommen til å være i Nidarosdomen hele natten, men også for å komme innom underveis.

Vakegudstjenesten – Olavsvaka er midnattsgudstjenesten som samler oss alle som pilegrimer og livsvandrere ved Olavs grav. I denne gudstjenesten hører vi musikk og sang som tar oss tilbake til pilegrimene og katedralen i middelalderen, vi får høre preken fra årets gjestende biskop og hilsener fra pilegrimer som har vandret til Trondheim. Gudstjenesten ender stemningsfullt og går over i den hellige natten da domkirka står åpen for bønn, sang og stillhet.

IN ENGLISH

Welcome to the St Olav vigil in Nidaros cathedral. During the night vigil, the Cathedral is open for prayer, silence and meditation. We invite you stay and keep vigil for the hope of the world, the prayer taking different shapes.

BISKOP PRESES Olav Fykse Tveit

SOKNEPREST Andreas Grandy-Teig

PILEGRIMSPREST Ingrid Kunzendorf

PILEGRIMSPREST Steffen Torsteinsen Aune

DOMKANTOR Brita Sjöberg

KOR Schola Sanctae Sunnivae

DIRIGENT Anne Kleivset