OLAVSVAKA - våkenatt

Gjennom våkenatten, også kalt «det hellige døgnet», vil domkirken være åpen for bønn og stillhet, tidebønner og meditasjoner. Det vil være ulike bønnestasjoner med bilder av fredsskapende kjente personligheter. Vi inviterer deg til å bruke kirkerommet, være til stede i ro og stillhet og be for håp for verden. Dykk ned i en bønnepuls som bærer omsorgen for verden.

Våkenatten avsluttes med Laudes, morgensang kl. 07.30. Laudes er den gregorianske morgensangen - morgenbønnen - med lesninger og bønner fra bibelens bøker. Mandag 29. juli kan du avslutte våkenatta i domkirka eller begynne dagen din med denne korte bønnegudstjenesten. Forsangere leder sangen på de gregorianske melodiene. Du er velkommen til å være med i sangen, eller bare være i morgenstemningen med dine sanser.

Etter gudstjenesten er det våkenatt med tidebønner og meditasjoner. Våkenatten avsluttes med Laudes - morgensang kl 07.30. Laudes er den gregorianske morgensangen - morgenbønnen - med lesninger og bønner fra bibelens bøker. Mandag 29. juli kan du avslutte våkenatta i domkirka eller begynne dagen din med denne korte bønnegudstjenesten. Forsangere leder sangen på de gregorianske melodiene og du er velkommen til å være med i sangen.