Olsokhøymesse

Olsokhøymessa er høydepunktet i Olavsfestens gudstjenesteliv. Dette er høytidsgudstjenesten der vi får kjenne på at vi er med på en fest som gjelder hele vår kirke. Vår biskop, preses Olav Fykse Tveit, preker, og vårt eget domkor leder sangen og synger for oss sammen med koret Nidaros Vokal. Som i alle høytidsmesser, synges tradisjonelle og kjente salmer, og vi samles både om bibelens ord og nattverdens bord.

BISKOP PRESES Olav Fykse Tveit

DOMPROST Kristin Moen Saxegaard

DOMKANTOR Brita Sjöberg

KOR Nidaros domkor

DIRIGENT Karen Haugom Olsen