Første olsokvesper - aftensang

Olavsfeiringens første gudstjeneste er vesper 28. juli. Dette er en aftensang etter kirkas gamle tradisjoner. Schola Sanctae Sunnivae synger mesteparten av gudstjenesten på de samme gregorianske melodiene som ble sunget i vår domkirke i middelalderen. Bli med på denne opplevelsen av at bønn, klang, tone og ord smeltes sammen.

DOMPROST Kristin Moen Saxegaard

KOR SCHOLA SANCTAE Sunnivae

DIRIGENT Anne Kleivset

Tidebønner er korte, selvstendige gudstjenester med bibeltekster og vekselsang gjennom et døgn. I år inngår følgende tidebønner under Olavsfest:

28.juli

17.00: Første olsokvesper synges vanligvis ved solnedgang. Tradisjonelt var Vesper liturgisk sett starten på det vi betegner som neste dag.

Nattens tidebønner inngår i Olavsvaka.

29.juli

07:30: Laudes - Morgenbønn

18.00: Andre olsokvesper synges vanligvis ved solnedgang. Tradisjonelt var Vesper liturgisk sett starten på det vi betegner som neste dag. Denne feires også i år sammen med Den katolske kirke.

21.15: Kompletorium er siste bønn før natten, og ble gjerne bedt på sengekanten når dagen var «komplett». Synges i Kapittelhuset.