Med 9600 piper fordelt på hele 127 stemmer er Steinmeyerorgelet som et helt orkester.

En av våre dyktige organister vil gi en presentasjon av Nidarosdomens storslagene hovedorgel og fremføre musikk som demonstrerer orgelets muligheter. Koblet sammen med Kororgelet i motsatt ende av kirken, gir orgelet en skikkelig surroundopplevelse.

Steinmeyerorgelet i Nidarosdomen er katedralens hovedorgel. Det ble bygget av det tyske orgelfirmaet G.F. Steinmeyer og stod ferdig til Olavsjubileet i 1930. Det er et av de største konsertorglene i Europa, og da det stod ferdig hadde det ca. 9600 piper fordelt på 7 verk og totalt 127 stemmer. Dette gjør det til et kulturminne i seg selv. Den gang ble det satt opp i Nidarosdomens nordre tverrskip siden vestskipet ikke var ferdigstilt, og fra den dagen ble det arbeidet for at det skulle flyttes. 32 år senere ble det flyttet til vestskipet, og under flyttingen ble 42 av de opprinnelige stemmene utelatt. Orgelet beholdt bare 85 av dem. I 1968 ble en stor del av orgelet flyttet til korets triforium for å bli brukt som kororgel.

Steinmeyerorgelet fikk heller aldri en egen fasade, det gamle barokkorgelets fasade ble satt foran det - som en kulisse. Ved restaureringen av barokkorgelet i 1993 tapte Steinmeyerorgelet også denne fasaden, og ble stående nakent tilbake.

Helt siden 1970-årene har det vært arbeidet for at orgelet skulle restaureres, men først i 2007 ble det vedtatt at det skulle bevares, restaureres og de to delene skulle føyes sammen slik at orgelet igjen fremstår i den tilstanden det hadde da det ble ferdigstilt i 1930. Orgelet ble samtidig flyttet til vestveggen, under rosevinduet, i Nidarosdomen.

Restaureringen av Steinmeyerorgelet, bygging av et nytt kororgel og nødvendige tilpasninger av kirkerommet ble beregnet til 53 millioner kroner. Orgelbau Kuhn AG fra Sveits startet dette arbeidet i november 2012 og i september 2013 ble arbeidet med å bygge opp igjen det 40 tonn tunge orgelet startet. I tide for grunnlovsjubileet i mai 2014 ble Steinmeyerorgelet innviet.

Orgeldemonstrasjonen inngår i ordinær inngangsbillett.