Vandringen er til endes. Dagen går mot kveld. Velkommen til en kort nattverdgudstjeneste ved pilegrimsmålet.

Dette er en kort gudstjeneste på knapt 30 minutter. Gudstjenesten er åpen for alle, uavhengig av hvordan dere ankom katedralen. Liturgien fremføres på norsk, engelsk eller andre språk, avhengig av hvem som deltar.


Kapittelhuset er et sidekapell i katedralens nordøstre ende - like nord for høyalteret. For dem som ikke har løst inngangsbillett og besøker kirken i forkant, vil det være egen inngang fra utsiden - se etter skilt. Inngangen åpner ca. kl. 17.50. (Foto: Merethe Wagelund)


Pilegrim til Nidaros

Vi oppfordrer pilegrimer til å registrere seg ved pilegrimsmottaket i Pilegrimsgården. Den som oppfyller kravene, vil der motta Olavsbrevet som dokumentasjon/minne fra vandringen. Registrerte pilegrimer vil få gratis inngang i katedralen i ordinær åpningstid. Alle gudstjenester har selvsagt gratis adgang.

Kapittelhuset.