Vandringen er til endes. Dagen går mot kveld. Velkommen til en kort gudstjeneste ved pilegrimsmålet.

Dette er en kort gudstjeneste på 15-20 minutter. Gudstjenesten er åpen for alle, uavhengig av hvordan dere ankom katedralen. Liturgien fremføres på norsk, engelsk eller andre språk, avhengig av hvem som deltar.

Kapittelhuset

Kapittelhuset er et sidekapell i katedralens nordøstre ende - like nord for høyalteret. For dem som ikke har løst inngangsbillett og besøker kirken i forkant, vil det være egen inngang fra utsiden - se etter skilt.

Inngangen åpner ca. kl. 17.50.

Pilegrim til Nidaros

Vi oppfordrer pilegrimer til å registrere seg ved pilegrimsmottaket i Pilegrimsgården. Den som oppfyller kravene, vil der motta Olavsbrevet som dokumentasjon/minne fra vandringen.

Registrerte pilegrimer vil få gratis inngang i katedralen i ordinær åpningstid.

Alle gudstjenester har selvsagt gratis adgang.