Pilegrimsmesse

Hverdagene under Olavsfest holder vi pilegrimsmesse. Dette er en gudstjeneste med preken og nattverd, salmer og lesninger fra bibelen og Olavsfortellingene. Velkommen om du er langveisfra eller har vandret kort.

PILEGRIMSPREST Ingrid Kunzendorf