Bli med på liten tidsreise gjennom middelalderen i Nidaros. Livet i middelalderen var ingen dans på roser og dere vil oppleve litt av hvordan det kan ha vært å leve på denne tiden med strenge regler, mye fattigdom og tidenes største pandemi: Svartedauen. Dette er en forestilling laget av kursdeltagere ved Sjiraffen Akademiet på Sjiraffen Kultursenter. De har hatt middelalderen som tema for høstens historiekurs, og denne forestillingen er laget ut i fra den kunnskapen de har tilegnet seg gjennom dette kurset. De står også alle på scenen. OBS: Noen historiske omskrivninger har vi tillatt oss. Sjiraffen Kultursenter er et sted med kultur og fritidsaktiviteter for barn, ungdom og voksne med psykisk og fysiske funksjonshemninger. Vandreteateret inngår i inngangsbillett til Nidarosdomen. Inngangsbilletter kjøper du i besøkssenteret ved Nidarosdomen eller på nidarosdomen.no. Oppmøtested blir annonsert over høyttaler inne i kirka.