Med SAMKOME ønsker vi å møtes utenfor Vår Frue kirke og dele et ritual av ulikhet og å holde hverandres sorg.

Mia Habib er en Oslo-basert danser og koreograf og med Mia Habib Productions engasjerer hun seg i og tilrettelegger laboratorier og forskning med en rekke spesialister, inkludert kunstnere, forskere, politiske aktivister og andre.

I den norske offentligheten har hun engasjert seg rundt temaer om kunstnerisk frihet og rasisme knyttet til det frie scenekunstfeltet. I tillegg er hun en av grunnleggerne av gruppen Jødiske stemmer for rettferdig fred, et nettverk av jøder og mennesker med jødiske røtter i Norge som står i solidaritet med Palestina.

Hvordan sørge,
hvordan bevege seg gjennom fortvilelse,
hvordan holde oss selv og hverandre.
Hvordan romme andres smerte.

Samkome er et forsøk. I umulige situasjoner. I rom som allerede har falt sammen. Det finnes ingen annen vei enn å prøve. Sammen. Dette er et forsøk for i dag. Et forsøk på å sørge. Sang, poesi og ild beveger oss gjennom dette sammen – venner og fremmede.

Hvordan fortsette å leve,
hvordan være vertskap for det som føles umulig,
hvordan åpne for et mykt møte.
Hvordan reparere.

We are, at present, swimming in a sea of grief. That sea includes death, but it is also so much larger, encircling all sorts of sorrows. In a better world, many of these disappearances would be avoidable, even unimaginable. For now, given the loss-filled waters we inhabit, how to better navigate through them, and without drowning? How to shift course, veering closer to a more humane self and society?

Excerpt From Rebellious Mourning, Cindy Milstein

Fasilitert av Mia Habib Productions med gjester.

Produsenter: Ida Frømyr Borgen, Nicolai Lopez

Samprodusert av: DansiT, Rosendal Teater, Olavsfest, CODA Oslo International Dance Festival, Dansens Hus Oslo, Embassy of Movement

Støttet av Kulturrådet

Samkome ble tildelt en Big Pulse Dance Alliance Development Support Grant, medfinansiert av Creative Europe-programmet i EU.

Foto: Aimé Dabbadie