Bypåske? Vår Frue kirke holder åpent både inne og ute hver dag gjennom hele den stille uke.

Vi inviterer til en meditasjonsstund i Vår Frue - åpen kirke med lesninger og musikk.


Medvirkende:

  • Iryna Bokal, sang